Zasadnutia

9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Audio záznam

Predkladané materiály