Aktuality

Všetky aktuality

Novoročné prianie

30. decembra 2023

Keď sa rok s rokom strieda Keď doznieva čas vianočný, pomaly prichádza nový rok a my hodnotíme a formulujeme naše očakávania od prichádzajúceho roka. Všetci si dávame predsavzatia a plány, žijeme v očakávaní príchodu niečoho krajšieho, lepšieho a úspešnejšieho roka než sme doteraz spoznali a zažili. Snívame a veríme, že náročné obdobie, ktoré sme zažili […]

Prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov

24. decembra 2023

O chvíľu sú tu Vianoce Vianoce sú najkrajšie sviatky roka. Majú v sebe výnimočné čaro, jedinečnú, nádhernú a neopakovateľnú atmosféru, ktorej každoročne podľahneme všetci. A je jedno koľko máme rokov. Tešíme sa na stretnutia s rodinou, kamarátmi a blízkymi. Všetci sa schádzame a prežívame spoločne radosť a nechýba duchovné naplnenie, veď v tomto čase sú aj naše srdcia otvorenejšie, prístupnejšie, ochotnejšie rozdávať viac lásky […]

Deň vojnových veteránov

11. novembra 2023

Vlčí mak  červený, divý kvet, ktorého sýta červená farba a krehkosť symbolizuje krvou premáčané polia a ranené telá na vojnových bojiskách. Žiaľ aj na takéto udalosti musí ľudstvo spomínať, a preto bol 11. november ustanovený ako Deň červených makov alebo aj Deň vojnových veteránov, práve v deň výročia podpisu prímeria v 1. svetovej vojne. Na tento deň vždy pamätáme aj v našom meste položením venca, zapálením […]

Ekumenická spomienka k pamiatke zosnulých_ 1.11.2023

1. novembra 2023

Každoročne sa 1.11 stretávame na Ekumenickej spomienke k pamiatke zosnulých. A výnimkou nebol ani rok 2023. Stretli sme sa v Dome smútku Hájniky, veriaci aj neveriaci. Stretli sme sa aby sme spomínali. Prišiel čas v roku, keď aj lístie smutno padá zo stromov – chystajúcich sa k odpočinku. Je jeseň… A nielen nebo plače, roniac […]

EIA – posudzovanie vplyvov R2 ZV východ – ZV západ

5. októbra 2023

Dnes nám bolo doručené stanovisko – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) R2 ZV východ – ZV západ, ku ktorému sa máme do 7 pracovných dní vyjadriť. V správe je uvedený popis jednotlivých variant. Pre všetky varianty boli spracované prieskumy podľa platnej legislatívy a metodík. Následne popis hodnotení a v závere je odporúčaný variant z pohľadu vplyvov na životné prostredie. […]

Ponuka práce – Vedúca ekonomického oddelenia/rozpočtár

4. októbra 2023

Hľadáme kolegyňu/kolegu. Vedúcu ekonomického oddelenia/rozpočtára Náplň práce, právomoci a zodpovednosti – Vedenie ekonomického oddelenia, komplexná agenda rozpočtovníctva vrátane tvorby programového rozpočtu, rokovania k rozpočtu, prípravy návrhov na schválenie rozpočtu mesta a jeho organizácií, rozpisu rozpočtu na príspevkové a rozpočtové organizácie, hodnotenie programového rozpočtu vrátane zámerov, cieľov a ukazovateľov, polročne vypracúva monitorovaciu správu a ročne hodnotiacu […]

Odstránenie havarijného stavu – oprava kanalizácií

2. augusta 2023

Pustili sme sa do opravy kanalizácie, ktorá už nevyhnutne potrebuje „reštart“. Bohužiaľ všetko potrebuje starostlivosť, len nie vždy je to jednoduché, ako napríklad pri kanalizácii. Kým voda preteká kade má a nevyteká na cestu, poviete si, že je to v poriadku. Tak to bolo aj u nás. Ale teraz už dlhšiu dobu vyteká voda pred […]

Zatvorenie Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač v lete 2023

29. júna 2023

Vážení klienti, Z dôvodu nutnosti kompletnej odstávky pracovísk počas prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač, budú v dňoch 17.7.2023 – 4.8.2023 všetky špecializované ambulancie – pracovisko Sliač, zatvorené. Odborné ambulancie na detašovaných pracoviskách budú fungovať v normálnom režime.V tejto súvislosti prosíme ctených klientov, aby si zabezpečili predpis liekov a zdravotníckych pomôcok v dostatočnom časovom predstihu. V akútnych prípadoch (tzn. stavy, kedy dôjde […]

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe.

8. mája 2023

Vážení spoluobčania, Každoročne si v týchto dňoch pripomíname jeden z najvýznamnejších okamihov  histórie – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe. ôsmy máj 1945 bude v pamäti ľudstva navždy zapísaný ako deň, keď si národy oddýchli od hitlerovského týrania a zastali na križovatke utvárania budúcnosti. Hlboko zapísaná v dejinách ľudstva, nesúca so sebou veľké množstvo […]

Stavanie mája v Domove seniorov Sliač

1. mája 2023

Hovorí sa, že náš Domov pre seniorov na Sliači patrí medzi tie najlepšie, a to nie len starostlivosťou zo strany personálu, ale aj aktivitami, ktoré pre nich robíme. Dnes sme stavali MÁJ. „Chlapci“ z DS zohnali stromček, upravili ho a zavesili naň venček. „Dievčatá“ pekne máj vyzdobili. No, ťažko sa im už chodí a tak […]

Daruj deň svojmu mestu

11. apríla 2023

Záleží ti na tom ako vyzerá tvoje mesto? Spojme sily a spoločne si upracme mesto a kúpele. Upratovanie je zamerané na vyčistenie mesta Sliač a Kúpeľov. Dobrovoľníkov nikdy nie je dosť, preto sa môžu pripojiť aj obyvatelia z okolia. Zraz je 22.4.2023 na 3 stanovištiach (MsÚ, ZŠ, Kúpele) od 9.00 do 10.00, kde prebehne registrácia […]

Otváracia doba zberného dvora od 1.4 do 30.9

31. marca 2023

s účinnosťou od 1.4. do 30.9.  bude zberný dvor otvorený v čase  Pondelok          od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod Utorok                 od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod  Streda                 od 7.00 – 11.30  […]

Ponuka práce – Hlavný kontrolór mesta Sliač – zvolený

13. marca 2023

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhlásilo na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 20.4.2023 o 16:00 hod. Svoje žiadosti môžete posielať do 6.4.2023 do 14.00 na adresu MsU Sliač, alebo doniesť osobne v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra mesta […]

MsÚ, ZUŠ, materské školy a školský klub nebudú dňa 22.2.2023 poskytovať svoje služby

19. februára 2023

Štvrtá hlava Ústavy SR s názvom Územná samospráva hovorí o právach miest a obcí. Jedným z tých práv, zakotvených v ústave je, že  Obec je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami  štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Lenže, teraz tomu tak nie je. Nielen že nám štát znižuje príjmy, […]

Kolumbárium na Sliači

30. januára 2023

Kolobeh života je nezastaviteľný, každú chvíľu niekto na svet prichádza a niekto z neho odchádza. Kým príchod človeka na svet sprevádzajú slzy šťastia a úsmev, tak jeho odchod je lemovaný slzami, žiaľom a veľkým smútkom. Strata blízkeho človeka je vždy bolestivá. Po rozlúčke chceme uložiť pozostatky alebo popol na miesto, kde budeme môcť chodiť spomínať […]

Prianie do nového roka

5. januára 2023

Milí Sliačania, Verím, že koniec roka 2022 ste prežili v pozitívnom duchu a že ste zahájili Nový rok 2023 s nádejou, že bude lepši, lebo práve začiatok každého nového roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí, priateľskej atmosféry a súdržnosti. Stanovujeme si nové ciele a méty, […]