Kontakty

Kontakty

IČO : 00320277

DIČ : 2021339397

bankové spojenie : ČSOB a.s. – Zvolen

IBAN : SK8075000000004003329838

BIC – kód banky : CEKOSKBX

 

Vážení občania, v súrnych prípadoch mimo úradných hodín MsÚ Sliač volajte na telefónne čísla:

Primátorka: +421 903 298 210

Prednosta: +421 907 531 657

Mestská polícia: +421 911 261 352

Obedňajšia prestávka je každý deň od 11:30 do 12:30