Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Mesto Sliač ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon“) stanovil zodpovednú osobu.

Podľa § 45 ods. 4 zákona dotknutá osoba môže kontaktovať zodopovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa tohto zákona.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa – mesto Sliač sú :

e-mail : zodpovednaosoba@sliac.sk

telefónny kontakt : 0917 982 769

adresa : Mestský úrad Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač