Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 3 VZN 02/2022
Dodatok č. 3 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
Dodatok č. 2 VZN 02/2023
VZN_2_2023_UPN Z Trebula_ZaD_1
Dodatok č. 1 VZN 05/2022
Dodatok č.1 VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Dodatok č. 2 VZN 02/2019
Dodatok č.2 VZN 02/2019 O miestnom poplatku za rozvoj
Dodatok č.1 VZN 01/2022
Dodatok č.1 k VZN 01/2022 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy ZUŠ dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia
03/2023
VZN č. 03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač
Dodatok č.1 VZN 18/2018
Dodatok č. 1 VZN 18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste Sliač
1/2023
VZN 01/2023 O miestnom referende
09/2022
VZN 09/2022_0 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
08/2022
VZN 08/2022_Omiestnych daniach
Dodatok č. 2 VZN 02/2022
Dodatok č. 2 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
06/2022
VZN 06/2022 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
05/2022
VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
4/2022
VZN 04_2022_O určení spádových materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
3/2022
VZN 03_2022_UPN ZaD 10
2/2022
Dodatok č. 1_VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
2/2022
VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
1/2022
VZN_01_2022 _O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťaťa v MŠ a dieťaťa školského zariadenia