Samospráva

Komisie

Komisia finančná, správy mestského majetku a rozvojových projektov

Predseda:  Andrea Janáková Sujová

Tajomník: Martina Palčovičová

Poslanci: Michal Gabaš, Ľubomír Hric, Ján Belička

Občania: Jana Raffajová, Matej Uram, Pavel Kmeť, Ernest Mesároš

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Predseda: Dušan Zemko

Tajomník: Ľubomír Keleman

Poslanci: Andrea Janáková Sujová, Ondrej Laskavý, Ľubomír Hric, Vladimír Belička

Občania: Ján Kujan, Rastislav Tvarožek, Norbert Marošík, Pavel Lipták, Vladimír Tomala, Zdeno Krnáč, Iveta Lechová

Komisia legislatívna, škodová a verejného poriadku

Predseda: Jozef Bakša

Tajomník: Natália Borgulová

Poslanci: Ján Belička, Ľubomír Hric,

Občania: Sára Tarnóciová, Ján Kapec

Komisia obchodu, služieb, podnikania, cestovného ruchu, regionálnej a zahraničnej spolupráce

Predseda: Igor Ambrózy

Tajomník : Janka Šimoniová

Poslanci: Jozef Bakša

Občania: Slavomír Ďurčík, Martina Sárková, Peter Tschur

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže, seniorov, športu a ZPOZ

Predseda: Róbert Urbanec

Tajomník:  Renáta Šeniglová

Poslanci: Jozef Bakša, Andrea Janáková Sujová

Občania: Adriana Sojaková, Lucia Capáková, Andrea Satmarová, Andrej Roziak, Ján Tóth

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: Miroslav Ryba

Tajomník: Daša Kochlicová

Poslanci: Róbert Urbanec

Občania: Zuzana Šupová, Dana Lukáčová, Lívia Tvarožková, Jarmila Gallová, Daniela Magyarová

Komisia pre posudzovanie majetkových priznaní

Predseda: Michal Gabaš

Poslanci: Ján Belička, Vladimír Belička, Igor Ambrózy , Andrea Janáková Sujová

 

Prílohy na stiahnutie