Samospráva

Komisie

KOMISIA FINANČNÁ, SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU A ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Predseda:  Ján Belička

Zapisovateľka: Ing. Martina Palčovičová

Členovia: Marcela Beličková, Andrea Sujová, Sáša Bidleňová-Butášová, Jana Raffajová, Róbert Urbanec

KOMISIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Predseda: Andrea Sujová

Tajomník: Ing. arch. Ľubomír Keleman

Členovia:  Dušan Danko ml., Dušan Zemko, Pavol Lipták, Ján Kujan, Vladimír Tomala, Ondrej Láskavý, David Slavkovský, Rastislav Tvarožek

KOMISIA ŠKODOVÁ, LEGISLATÍVNA A OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU

Predseda: Michaela Mikušková

Tajomník:  Dáša Kochlicová

Členovia:  Dominika Danková, Eduard Vágner, Branislav Petroch, Ján Belička, Sára Tarnóciová

KOMISIA OBCHODU, SLUŽIEB, PODNIKANIA, CESTOVNÉHO RUCHU, REGIONÁLNEJ A ZAHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Predseda: Dávid Slavkovský

Tajomník : Janka Šimóniová

Členovia:   Peter Kocúr, Marek Moravčík, Elena Pástorová

KOMISIA KULTÚRY, VZDELÁVANIA, MLÁDEŽE A ŠPORTU

Predseda: Sáša Butášová – Bidleňová

Tajomník:  Renáta Šeniglová

Členovia:  Michaele Mikušková, Dušan Hancko, Peter Kocúr, Juraj Nemec

KOMISIA SOCIÁLNO ZDRAVOTNÁ A PRE PRIDEĽOVANIE NÁJOMÝCH BYTOV

Predseda: Marek Moravčík

Tajomník:  Michaela Mašurová

Členovia:  Jarmila Gallová, Zuzana Šupová, Dagmar Bellová, Dana Lukáčová, Juraj Marko, Daniela Magyarová, Katarína Šichtová

ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI

Predseda: Róber Urbanec

Tajomník:  Miroslava Klimová

Členovia:  Alica Hancková, Renáta Šeniglová

KOMISIA PRE POSUDZOVANIE MAJETKOVÝCH PRIZNANÍ

Predseda: Dušan Hancko

Členovia:  Michaela Mikušková, Róbert Urbanec

KOMISIA VÝSTAVBY A ÚZEMNÉHO ROZVOJA

Komisia ukončla svoju činnosť 31.5.2021

Predseda: Andrea Sujová

Tajomník: Ing. Martin Magna

Členovia:  Dušan Danko, David Slavkovský, Dušan Zemko, Pavol Lipták, Ján Kujan, František Lukáč

KOMISIA DOPRAVY, ÚZEMNÉHO PLÁNU, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Komisia skončila svoju činnosť 31.5.2021

Predseda: Ondrej Laskavý

Tajomník: Eva Výbohová

Členovia:  Saša Bidleňová – Butášová, Rastislav Tvarožek, Stanislav Koreň

Prílohy na stiahnutie