Úrad

Prednosta mestského úradu

IMG_1455

Ing. Dušan Hruška

Email: prednosta@sliac.sk

Telefón: +421452021713

Mobil: +421 907531657