Osoby

RA

Róbert Andreánsky

mestská polícia
primator_sliac

Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová, MBA.

primátorka mesta
JB

Juraj Bobor

vedúci technických služieb
NB

Natália Borgulová

ekonomický úsek - pokladňa ,dotácie

Darina Ďuricová

ekonomický úsek PaM
IMG_1455

Ing. Dušan Hruška

prednosta MsÚ
LK

Mgr. Lucia Kapustová

Domov pre seniorov Sliač
ĽK

Ing. arch. Ľubomír Keleman

stavebý úsek a životné prostredie
MK

Miroslava Klimová

matrika
DK

Daša Kochlicová

sekretariát, archív
JM

Janka Michalková

zberný dvor
BP

JUDr. Branislav Petroch

právne oddelenie
JP

Jaroslav Prošek

náčelník mestskej polície

Renáta Šeniglová

riaditeľka MsKS Sliač

Mgr. Katarína Šichtová

vedúca Domova pre seniorov Sliač

Ing. Miroslava Škorňová

hlavná kontrolórka
PZ

Mgr. Petra Zadjorová

infocentrum Sliač