Úradné sekcie

Matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie mesto  ako výkon štátnej správy. Do pôsobnosti Matričného úradu v Sliači patrí aj obec Sielnica, Veľká Lúka a Lukavica.

Oznamy

Agendy