Agendy

Zmena priezviska po rozvode – Občan

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade vo Zvolene.

Informácie

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

  • žiadosť
  • platný občiansky preukaz
  • sobášny list
  • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti)

Správne poplatky

Bez poplatku

Doručovanie

  • Osobne