Život v meste

Civilná ochrana

OÚ Banská Bystrica, odbor krízového riadenia

Tel.: 048/4306 340;  048/4133 404, 048/4133 444

E-mail: okr.bb@minv.sk, Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia

Tel.:  045/5330 620, 0903 804 579, 0961 63 2940

E-mail: okr.zv@minv.sk, Fax: 045/5332 929

Mestský úrad Sliač

predseda krízového štábu: Primátorka mesta

Tel: 0903 298 210

kontakt v prípade potreby: Prednosta MsÚ

Tel.:  0907 531 657

E-mail: prednosta@sliac.sk,

 

Tiesňové volania

  • Integrovaný záchranný systém    SOS 112
  • Hasiči   150
  • Rýchla zdravotná pomoc (záchranka)   155
  • Polícia  štátna   158

Prílohy na stiahnutie