O meste

Symbol mesta

Erb mesta Sliač bol navrhnutý pani Emíliou Schikerleovou, bývalou pracovníčkou mestského úradu z roku 1969. Je to novotvar, ktorý vyjadruje skutočnosť, že Sliač vznikol roku 1959 zlúčením starých osád Hájniky a Rybáre s kúpeľmi Sliač. V hornej polovici červeného štítu sa nachádza atypický vodotrysk (symbol kúpeľov Sliač), pod vodotryskom v dolnej polovici je umiestnený luk a šíp (symbol Hájnik) sprevádzaný z obidvoch strán rybami (symbol Rybár). Vlajku mesta Sliač používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach. Vychádza z farieb erbu. Pozostáva z troch červených a dvoch bielych pruhov. Z toho druhý- stredový pruh je zakončený opačným rozšíreným tvarom písmena V. Pečať mesta Sliač pozostáva z erbu mesta a slúži na pečatenie dokumentov úradného charakteru.

 

Galéria