O meste

Osobnosti mesta

UDELENÉ OCENENIA  ROK 2019:

pri príležitosti významných jubileí 50. výročie udelenia štatútu mesta 60. výročie zlúčenia obcí Hájniky a Rybáre 775.  výročie prvej písomnej zmienky o liečivých prameňoch

Cena Mesta Sliač-Juraj KUJAN

Verejné ocenenie „Cena mesta Sliač“ za jeho výrazné zásluhy  súvislosti s udelením štatútu mesta obci Sliač, ako aj za celoživotný aktívny záujem  o veci verejné a spoločenskú angažovanosť pri rozvoji mesta.

Čestný občan mesta Sliač-Eva  MATEJKOVÁ (1950)                            

Verejné ocenenie „Čestný občan mesta Sliač“ za  jej spoločenský prínos v oblasti kultúry, výraznú  prezentáciu   mesta Sliač a šírenie jeho dobrého mena na  Slovensku a v zahraničí.

__________________________________________________________

UDELENÉ OCENENIA  ROK 2017:

Cena Mesta Sliač-Ján Ďurkovič 

Verejné ocenenie mesta Sliač “Cena mesta Sliač” pre Jána Ďurkoviča in memoriam za celoživotnú spoločenskú angažovanosť, zvlášť za zásluhy o rozvoj mesta a jeho obyvateľov.

__________________________________________________________

UDELENÉ OCENENIA  ROK 2013: 

Cena Mesta Sliač-Igor  Čekan (1942)

Verejné ocenenie mesta Sliač “Cena mesta Sliač” za  celoživotný aktívny záujem o veci verejné.

Dielo: Filmová kronika mesta Sliač, pozostávajúca zo 65 historických dokumentov.

Cena primátora Mesta Sliač-Jolana Stuhlová (1923)

Verejné ocenenie “Cena primátora” páni Jolane Stuhlovej, za prínos v oblasti fotografie.

__________________________________________________________

UDELENÉ OCENENIA  ROK 2012: 

Cena Mesta Sliač-Milan Gajdoš (1933 – 2013)

Verejné ocenenie mesta Sliač “Cena mesta Sliač” za jeho celoživotnú prácu v šírení historického poznania regiónu a mesta Sliač.

Diela: 20 kníh, 57 štúdií v zborníkoch a knihách, 76 recenzií, 10 katalógov a skladačiek k výstavám, 7 metodických materiálov, 1950 príspevkov v rôznych periodikách.

Čestný občan Mesta Sliač-Michael Kocáb (1954 )

Verejné ocenenie “Čestný občan mesta Sliač” Michaelovi Kocábovi za prínos v oblasti kultúry, v oblasti ľudských práv a národnostných menšín a za výrazné osobné úsilie pri odchode sovietskych vojsk z územia bývalého Československa i z mesta Sliač.

Čestný občan Mesta Sliač-Prof. Dr. tech. Ing. JUDr. František Papánek (1912 – 1995)

Verejné ocenenie “Čestný občan mesta Sliač” pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia.

Cena primátora Mesta Sliač-Peter Barcík (1966)

Verejné ocenenie “Cena primátora” pánovi Petrovi Barcíkovi, za vzornú reprezentáciu a organizáciu športu v meste Sliač. Majster sveta v orientačnom behu 45 ročných. Zakladateľ neziskovej organizácie Bežecký klub Sliač (v r.2005).