Súťaže v meste

Súťaž vo varení guľáša

Mesto Sliač organizuje pre priaznivcov dobrého jedla 5. ročník Súťaže vo varení guláša o varešku primátorky mesta

dňa 9. 9. 2023 od 10.00 hod. do areálu ZŠ A. Sládkoviča, ul. Pionierska .

Podmienky pre prihlásenie do súťaže :

Prihlásením súťažného družstva – 3 súťažiaci starší ako 18 rokov – podaním záväznej prihlášky

do 28. 08. 2023 do 13:00h. v Mestskom kultúrnom stredisku, Kúpeľná 11 Sliač, e-mailom : msks.sliac@gmail.com

Úhradou štartovného poplatku: 20,00 € / družstvo.

Galéria

Prílohy na stiahnutie