Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie bytového, rodinného domu

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie bytového, rodinného domu 2023

1.6. 2023 Mesto Sliač vyhlásilo súťaž “ O najkrajšie upravené okolie bytového a rodinného domu“
Súťaž sa uskutoční v dňoch 1.6. – 1.9. 2023. Do súťaže nie je potrebné sa prihlásiť, ale je možné zasielať fotodokumentáciu ako podklady pre komisiu. Porota menovaná primátorkou mesta bude počas trvania súťaže opakovane prechádzať mestom a priebežne uverejňovať fotografie najzaujímavejšie upravené ho okolia. Porota vyberie finalistov z vytvorenej vlastnej fotodokumentácie, ale aj z fotografií, ktoré priebežne obyvatelia mesta posielajú na e mail: msks.sliac@gmail.com.
Prínosom súťaže bude viditeľné skrášlenie verejného priestranstva mesta Sliač.

Vyhodnotenie: september 2023 na podujatí Sliačske jesenné chuťovky.

Galéria