Súťaže v meste

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku, okolie bytového, rodinného domu

Vyhlasovateľom súťaže je Mesto Sliač.

Cieľom súťaže je zvýšiť povedomie o upravených priestorov pred bytovými domami, či inými verejnými priestranstvami formou predzáhradiek a komunitných záhrad. Zároveň chceme motivovať aj obyvateľov a k aktivitám za účelom skrášlenia svojho bezprostredného okolia.