Súťaže v meste

Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi

Každoročne je mesiac október  mesiacom úcty k starším. Je to mesiac, v ktorom nielen staršia generácia s väčšou pozornosťou vníma svoj vlastný vek a v spomienkach sa obzerá do zapísaných stránok knihy života. Ale aj mladšia generácia, a obzvlášť tie najmladšie ročníky, si akosi viac uvedomujú to pevné puto, ktoré ich spája so svojimi starými, či prastarými rodičmi.

Každý rok  pri tejto príležitosti Mesto Sliač vyhlasuje pre deti materských škôl, žiakov základnej školy a základnej umeleckej školy výtvarnú a literárnu súťaž s príznačným názvom Najkrajšie chvíle s mojimi starými rodičmi.