Voľby prezidenta SR 2024

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám prezidenta SR sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Prílohy na stiahnutie