Osoby

JP

Jaroslav Prošek

náčelník mestskej polície
LS

Mgr. Lívia Stredáková

vedúca Domova pre seniorov Sliač
LV

Lenka Výbohova

Referent ekenomického úseku (Nájmy)