Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sliači sú pre rok 2024 naplánované nasledovne :

21.03.2024

20.06.2024

19.09.2024

12.12.2024

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sliači boli pre rok 2023 naplánované nasledovne :

16.03. 2023;  15.06. 2023;  14.09. 2023; 14.12. 2023