Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sliači sú pre rok 2022 naplánováné nasledovne :

29. zasadnutie MsZ – 24.02. 2022

30. zasadnutie MsZ – 21.04. 2022

31. zasadnutie MsZ – 05.05. 2022

32. zasadnutie MsZ – 23.06. 2022

33. zasadnutie MsZ – 08.09. 2022

1. zasadnutie MsZ  – november/december 2022