Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatky

Dodatok č. 3 VZN 02/2022
Dodatok č. 3 VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
Dodatok č. 2 VZN 02/2019
Dodatok č.2 VZN 02/2019 O miestnom poplatku za rozvoj
Dodatok č. 1 VZN 05/2022
Dodatok č.1 VZN 05/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Dodatok č.1 VZN 18/2018
Dodatok č. 1 VZN 18/2018 O prenájme nájomných bytov v meste Sliač
05/2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 05/2022 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Sliač
48/2016
Dodatok č. 1 k VZN 48/2016 o určení názvosloví ulíc a číslovania stavieb v meste Sliač
2/2022
Dodatok č. 1_VZN 02_2022_O poskytovaní sociálnych služieb v meste Sliač
02/2022
Dodatok č.1 k VZN 02/2022 O poskytovaní sociálnych služieb
6/2020
Dodatok č. 1 VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnym odpadom a DSO
3/2019
Dodatok č.1 VZN 03/2019 O určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ
737/2022
Dodatok č.1_VZN 052020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač
737/2022
Dodatok č.1_VZN 052020_Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Sliač-4
3/2020
VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta – Dodatok č. 1
3/2020
Dodatok č. 1_VZN_03/2020_O poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu mesta
6/2020
VZN_06_2020_O nakladaní s komunálnym odpadom a DSO_Dodatok č. 1
3/2019
VZN_03_2019_O určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ_Dodatok č.1
40/2015
VZN_40_2015_O podmienkach predaja výrobkov a služieb na trhových miestach_Dodatok č.1