Aktuality

Primátorka informuje

VOĽBY A REFERENDUM 2022

28. októbra 2022

Tak si to zhrňme, čo nás čaká 29.10.2022: V sobotu 29.10.2022 sa konajú voľby, dvoje voľby. Komunálne aj VÚC. Voliť môžete od 7.00 do 20.00 hod v 3 volebných obvodoch, v 6  volebných okrskoch. VO č. 1 sú Hájniky a Trebuľa, VO č.2 Sampor, VO č.3 a č.4 ulice od Hrona po trať, VO č.5 a č.6 všetky ulice za traťou. […]

AJ NA SLIAČSKOM ÚRADE PRISTUPUJEME K ZVEREJŇOVANIU DLŽNÍKOV

18. októbra 2022

Tak ako ostatné samosprávy, aj my pristupujeme k zverejňovaniu dlžníkov mesta. Sme trochu miernejší a v 1. kole sme sa zamerali na tých, ktorí dlhujú viac ako 1.000,- €. Verím, že „tabuľa hanby“ pomôže aj ostatným neplatičom spamätať sa a začnú platiť za to čo využívajú, veď je to majetok mesta. Ak sa však dlžníci z tohto […]

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ul. J. Cikkera – KROK ZA KROKOM SA UŽ UKAZUJÚ VÝSLEDKY PRÁCE ZA OSTATNÉ 4 ROKY

17. októbra 2022

Schválili nám ďalšiu dotáciu, tentokrát vo výške 219.917,07 EUR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  schválil žiadosť Mesta Sliač na REVITALIZÁCIU VNÚTROBLOKU NA UL. J.CIKKERA s výškou nenávratného finančného príspevku 219 917,07 EUR. Som […]

Mesto Sliač má sociálny taxík

6. augusta 2022

Sociálny taxík mesta SLIAČ – nová forma terénnej sociálnej služby v našom meste. Cieľom prepravnej služby je prioritne skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti. Komu je taxík určený? Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta Sliač. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po […]

Ako sa nestať obeťou podvodníkov

4. augusta 2022

Práve vy ste tí najzraniteľnejší a práve na Vás skúšajú podvodníci rôzne triky a finty lebo osoby vyššieho veku sú citlivejšie a dôverčivejšie. Každému chcete pomáhať a pomyslenie, žeby sa niečo mohlo stať deťom, nie to ešte vnúčencom a nemá im kto po môcť je bolestivé. Aby sme ale predišli zneužitiu vašej dobroty chceme Vás chrániť a upozorňovať na možné nebezpečenstvo […]

Hľadajme čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje

22. júna 2022

Sládkovičova Marína spája mestá v projekte „Zaľúbená Štiavnica – mestá, ktoré zrodili Sládkoviča“. Tento rok je 150. výročie úmrtia A.Sládkoviča,  významnej osobnosti našich dejín. Bol evanjelický farár, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ a významný slovenský básnik, ktorý pôsobil aj na Sliači. Učil tu, liečil sa a v neposlednom rade tu tvoril aj Marínu, klenot slovenskej poézie, ktorý ani […]