Aktuality

Primátorka informuje

Odstránenie havarijného stavu – oprava kanalizácií

2. augusta 2023

Pustili sme sa do opravy kanalizácie, ktorá už nevyhnutne potrebuje „reštart“. Bohužiaľ všetko potrebuje starostlivosť, len nie vždy je to jednoduché, ako napríklad pri kanalizácii. Kým voda preteká kade má a nevyteká na cestu, poviete si, že je to v poriadku. Tak to bolo aj u nás. Ale teraz už dlhšiu dobu vyteká voda pred […]

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe.

8. mája 2023

Vážení spoluobčania, Každoročne si v týchto dňoch pripomíname jeden z najvýznamnejších okamihov  histórie – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe. ôsmy máj 1945 bude v pamäti ľudstva navždy zapísaný ako deň, keď si národy oddýchli od hitlerovského týrania a zastali na križovatke utvárania budúcnosti. Hlboko zapísaná v dejinách ľudstva, nesúca so sebou veľké množstvo […]

Stavanie mája v Domove seniorov Sliač

1. mája 2023

Hovorí sa, že náš Domov pre seniorov na Sliači patrí medzi tie najlepšie, a to nie len starostlivosťou zo strany personálu, ale aj aktivitami, ktoré pre nich robíme. Dnes sme stavali MÁJ. „Chlapci“ z DS zohnali stromček, upravili ho a zavesili naň venček. „Dievčatá“ pekne máj vyzdobili. No, ťažko sa im už chodí a tak […]

Zber konárov 21-22.3.2023

13. marca 2023

V dňoch 20. – 22. marec 2023  bude zabezpečený a vykonaný „Kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného   odpadu – zber konárov“

MsÚ, ZUŠ, materské školy a školský klub nebudú dňa 22.2.2023 poskytovať svoje služby

19. februára 2023

Štvrtá hlava Ústavy SR s názvom Územná samospráva hovorí o právach miest a obcí. Jedným z tých práv, zakotvených v ústave je, že  Obec je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami  štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Lenže, teraz tomu tak nie je. Nielen že nám štát znižuje príjmy, […]

Prianie do nového roka

5. januára 2023

Milí Sliačania, Verím, že koniec roka 2022 ste prežili v pozitívnom duchu a že ste zahájili Nový rok 2023 s nádejou, že bude lepši, lebo práve začiatok každého nového roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí, priateľskej atmosféry a súdržnosti. Stanovujeme si nové ciele a méty, […]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

23. decembra 2022

Už sme zapálili štvrtú sviecu na adventnom venci, ktorá nám pripomína, že sa nezadržateľne blížia Vianoce. Blížia sa tie najkrajšie dni roka, veď Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme. Čaro Vianoc a ich výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a harmónie. Atmosféra najkrajších dní v roku je neopakovateľná a čaro Vianoc sa nedá ničím nahradiť. Napriek dospelosti […]

VOĽBY A REFERENDUM 2022

28. októbra 2022

Tak si to zhrňme, čo nás čaká 29.10.2022: V sobotu 29.10.2022 sa konajú voľby, dvoje voľby. Komunálne aj VÚC. Voliť môžete od 7.00 do 20.00 hod v 3 volebných obvodoch, v 6  volebných okrskoch. VO č. 1 sú Hájniky a Trebuľa, VO č.2 Sampor, VO č.3 a č.4 ulice od Hrona po trať, VO č.5 a č.6 všetky ulice za traťou. […]

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ul. J. Cikkera – KROK ZA KROKOM SA UŽ UKAZUJÚ VÝSLEDKY PRÁCE ZA OSTATNÉ 4 ROKY

17. októbra 2022

Schválili nám ďalšiu dotáciu, tentokrát vo výške 219.917,07 EUR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  schválil žiadosť Mesta Sliač na REVITALIZÁCIU VNÚTROBLOKU NA UL. J.CIKKERA s výškou nenávratného finančného príspevku 219 917,07 EUR. Som […]

Mesto Sliač má sociálny taxík

6. augusta 2022

Sociálny taxík mesta SLIAČ – nová forma terénnej sociálnej služby v našom meste. Cieľom prepravnej služby je prioritne skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti. Komu je taxík určený? Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta Sliač. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po […]

Ako sa nestať obeťou podvodníkov

4. augusta 2022

Práve vy ste tí najzraniteľnejší a práve na Vás skúšajú podvodníci rôzne triky a finty lebo osoby vyššieho veku sú citlivejšie a dôverčivejšie. Každému chcete pomáhať a pomyslenie, žeby sa niečo mohlo stať deťom, nie to ešte vnúčencom a nemá im kto po môcť je bolestivé. Aby sme ale predišli zneužitiu vašej dobroty chceme Vás chrániť a upozorňovať na možné nebezpečenstvo […]

Hľadajme čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje

22. júna 2022

Sládkovičova Marína spája mestá v projekte „Zaľúbená Štiavnica – mestá, ktoré zrodili Sládkoviča“. Tento rok je 150. výročie úmrtia A.Sládkoviča,  významnej osobnosti našich dejín. Bol evanjelický farár, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ a významný slovenský básnik, ktorý pôsobil aj na Sliači. Učil tu, liečil sa a v neposlednom rade tu tvoril aj Marínu, klenot slovenskej poézie, ktorý ani […]