Aktuality

Všetky aktuality

Daruj deň svojmu mestu

11. apríla 2023

Záleží ti na tom ako vyzerá tvoje mesto? Spojme sily a spoločne si upracme mesto a kúpele. Upratovanie je zamerané na vyčistenie mesta Sliač a Kúpeľov. Dobrovoľníkov nikdy nie je dosť, preto sa môžu pripojiť aj obyvatelia z okolia. Zraz je 22.4.2023 na 3 stanovištiach (MsÚ, ZŠ, Kúpele) od 9.00 do 10.00, kde prebehne registrácia […]

Otváracia doba zberného dvora od 1.4 do 30.9

31. marca 2023

s účinnosťou od 1.4. do 30.9.  bude zberný dvor otvorený v čase  Pondelok          od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 13.00 hod Utorok                 od 7.00 – 11.30  hod 12.00 – 15.00 hod  Streda                 od 7.00 – 11.30  […]

Ponuka práce – Hlavný kontrolór mesta Sliač – zvolený

13. marca 2023

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhlásilo na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 20.4.2023 o 16:00 hod. Svoje žiadosti môžete posielať do 6.4.2023 do 14.00 na adresu MsU Sliač, alebo doniesť osobne v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra mesta […]

MsÚ, ZUŠ, materské školy a školský klub nebudú dňa 22.2.2023 poskytovať svoje služby

19. februára 2023

Štvrtá hlava Ústavy SR s názvom Územná samospráva hovorí o právach miest a obcí. Jedným z tých práv, zakotvených v ústave je, že  Obec je právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami  štát môže zasahovať do činnosti obce len spôsobom ustanoveným zákonom. Lenže, teraz tomu tak nie je. Nielen že nám štát znižuje príjmy, […]

Kolumbárium na Sliači

30. januára 2023

Kolobeh života je nezastaviteľný, každú chvíľu niekto na svet prichádza a niekto z neho odchádza. Kým príchod človeka na svet sprevádzajú slzy šťastia a úsmev, tak jeho odchod je lemovaný slzami, žiaľom a veľkým smútkom. Strata blízkeho človeka je vždy bolestivá. Po rozlúčke chceme uložiť pozostatky alebo popol na miesto, kde budeme môcť chodiť spomínať […]

Prianie do nového roka

5. januára 2023

Milí Sliačania, Verím, že koniec roka 2022 ste prežili v pozitívnom duchu a že ste zahájili Nový rok 2023 s nádejou, že bude lepši, lebo práve začiatok každého nového roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí, priateľskej atmosféry a súdržnosti. Stanovujeme si nové ciele a méty, […]

Veselé Vianoce a šťastný nový rok

23. decembra 2022

Už sme zapálili štvrtú sviecu na adventnom venci, ktorá nám pripomína, že sa nezadržateľne blížia Vianoce. Blížia sa tie najkrajšie dni roka, veď Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré všetci netrpezlivo čakáme. Čaro Vianoc a ich výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia a harmónie. Atmosféra najkrajších dní v roku je neopakovateľná a čaro Vianoc sa nedá ničím nahradiť. Napriek dospelosti […]

VOĽBY A REFERENDUM 2022

28. októbra 2022

Tak si to zhrňme, čo nás čaká 29.10.2022: V sobotu 29.10.2022 sa konajú voľby, dvoje voľby. Komunálne aj VÚC. Voliť môžete od 7.00 do 20.00 hod v 3 volebných obvodoch, v 6  volebných okrskoch. VO č. 1 sú Hájniky a Trebuľa, VO č.2 Sampor, VO č.3 a č.4 ulice od Hrona po trať, VO č.5 a č.6 všetky ulice za traťou. […]

REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ul. J. Cikkera – KROK ZA KROKOM SA UŽ UKAZUJÚ VÝSLEDKY PRÁCE ZA OSTATNÉ 4 ROKY

17. októbra 2022

Schválili nám ďalšiu dotáciu, tentokrát vo výške 219.917,07 EUR. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výsledkov konania o žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  schválil žiadosť Mesta Sliač na REVITALIZÁCIU VNÚTROBLOKU NA UL. J.CIKKERA s výškou nenávratného finančného príspevku 219 917,07 EUR. Som […]

Mestský rozhlas v mobile

8. augusta 2022

Mesto Sliač zavádza nový informačný systém mesta. Prinášame vám úplne novú aplikáciu – ROZANA. Ak ste nestihli hlásenie mestského rozhlasu, prípadne sa nachádzate na ulici, na ktorej nie je privedený miestny rozhlas, alebo ho na mieste, kde sa práve nachádzate horšie počuť, máme pre vás novú aplikáciu – Mobilný rozhlas ROZaNA. Správy si môžete po novom vypočuť […]

Mesto Sliač má sociálny taxík

6. augusta 2022

Sociálny taxík mesta SLIAČ – nová forma terénnej sociálnej služby v našom meste. Cieľom prepravnej služby je prioritne skvalitnenie kvality života, ale aj sociálna inklúzia, teda začlenenie prijímateľov tejto služby do spoločnosti. Komu je taxík určený? Sociálny taxík je určený pre vybrané cieľové skupiny obyvateľov mesta Sliač. Služby budú poskytované ťažko zdravotne postihnutým občanom a ich sprievodcom po […]

Ako sa nestať obeťou podvodníkov

4. augusta 2022

Práve vy ste tí najzraniteľnejší a práve na Vás skúšajú podvodníci rôzne triky a finty lebo osoby vyššieho veku sú citlivejšie a dôverčivejšie. Každému chcete pomáhať a pomyslenie, žeby sa niečo mohlo stať deťom, nie to ešte vnúčencom a nemá im kto po môcť je bolestivé. Aby sme ale predišli zneužitiu vašej dobroty chceme Vás chrániť a upozorňovať na možné nebezpečenstvo […]

Náš spoluobčan sa dožil 100 rokov

26. júla 2022

Jedného dňa je tu  jeseň života. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. Pribúdajúce roky však nie sú dôvodom na nostalgiu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, boli radosti a boli aj smútky. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, ktoré bolo určite krásne, mladosť a potom jeseň života…. a to je dôvodom […]

Kolaudácia vodovodu

13. júla 2022

Dnes, 13.7.2022 sa uskutočnila kolaudácia vodovodu na ul. Mlynskej a Továrenskej na Sliači. Vzhľadom k tomu, že obyvatelia týchto ulíc viac ako 25 rokov mali vodu len z vlastných studní, ktorá v posledných rokoch bola závadná a tak ju mohli používať len ako úžitkovú a teda pitnú vodu si museli kupovať a od začiatku pandémie Covid-19 ich zásobujeme pitnou vodou z mesta, […]

Lavička A.Sládkoviča už má svoje miesto na Sliači

24. júna 2022

Mesto Sliač sa po Krupine, Hrochoti a Radvani stálo ďalším mestom, kde sa nachádza lavička venovaná A. Sládkovičovi. A je to práve Sládkovičova Marína, ktorá spája mestá v projekte „Zaľúbená Štiavnica – mestá, ktoré zrodili Sládkoviča“. Pýtate sa prečo sme odhalili lavičku práve Andrejovi Sládkovičovi? Lebo tento evanjelický farár, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ a básnik aj 150 rokov po svojej […]

Hľadajme čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje

22. júna 2022

Sládkovičova Marína spája mestá v projekte „Zaľúbená Štiavnica – mestá, ktoré zrodili Sládkoviča“. Tento rok je 150. výročie úmrtia A.Sládkoviča,  významnej osobnosti našich dejín. Bol evanjelický farár, kritik literárnych a dramatických prác, publicista, prekladateľ a významný slovenský básnik, ktorý pôsobil aj na Sliači. Učil tu, liečil sa a v neposlednom rade tu tvoril aj Marínu, klenot slovenskej poézie, ktorý ani […]