Aktuality

V okolí mesta Sliač sa pohybuje medvedica

maco

Vždy, keď sa vyskytne medveď v blízkosti nášho mesta, informujeme o tom Zásahový tím, v ktorom sú odborníci, ktorí monitorujú pohyb medveďov a vedia čo robiť.

Aj dnes, na Veľkonočnú nedeľu sme spolu komunikovali, bo li na Sliači a poskytli nám nasledovné informácie :

Výskyt medveďov v blízkosti ľudských sídiel, sa často zdôvodňuje tým, že tieto reagujú na nedostatok potravy vo svojom prirodzenom prostredí a preto si ju hľadajú pri ľuďoch. Toto vysvetlenie však ignoruje sociálne faktory, najmä despotizmus u medveďov. Výskyt samíc s mláďatami a mladými jedincami medveďa hnedého v jarnom a skorom letnom období (apríl, máj, jún) je spôsobené hlavne prebiehajúcou medveďou rujou. Dôvodom týchto rozptylových a prieskumných migrácií je vyhýbanie sa rezidentným despotickým samcom, ktoré sa správajú voči menším jedincom vlastného druhu a hlavne k tohoročným mláďatám a ich matkám agresívne. Tieto sa zo strachu pred nimi približujú k ľuďom. Pre takéto správanie bol zavedený pojem „human shield“ (ľudský štít), ktorý popisuje, ako zvieratá, ktoré pociťujú strach z agresie a vnútrodruhovej predácie, hľadajú blízkosť ľudí pre svoju záchranu.

Žiadame obyvateľov mesta, jeho návštevníkov, turistov a kúpeľných hostí, aby boli pri pohybe v kúpeľnom parku a jeho okolí obozretní, nakoľko máme každoročne hlásenia a potvrdenú vedomosť, že práve z vyššie uvedených dôvodov sa na jar, v čase medvedej ruje, v tejto oblasti dočasne vyskytuje samica medveďa s potomstvom. Riziko stretu s medveďom je nižšie v skupinách a  na frekventovaných komunikáciách. Najväčšie riziko stretu je v skorých ranných a neskorých poobedných (večerných) hodinách, počas zhoršeného počasie, v hustom neprehľadnom teréne. Žiadame návštevníkov, aby sa nevzďaľovali z frekventovaných komunikácií, vyhýbali sa individuálnym prechádzkam, relaxačným  a  športovým aktivitám, nevenovali sa v tomto čase v tejto lokalite zberu bylín a pri prechádzkach so psom držali psi na vodítku.

Ďakujem

S pozdravom

Jaroslav Slašťan

Vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého juh

Galéria