Veľká noc

Veľká noc

Veľká noc sa v roku 2024 začína 28. marca Zeleným štvrtkom a končí 1. apríla Veľkonočným pondelkom. Pre kresťanov ide o najvýznamnejší sviatok, počas ktorého si pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. A aj keď sa význam Veľkej noci pre rôzne skupiny ľudí líši, sú  rozličné tradície, symboly aj spôsoby trávenia a slávenia týchto dní, ich termín každoročne pripadá na dátum, ktorý je blízko jarnej rovnodennosti. Toto obdobie spojené s vítaním jari po zimnom spánku, o čom svedčí množstvo ľudových tradícií. Veľká noc, to nie je len množstvo dobrého jedla vo forme tradičných pokrmov, to sú zvyky, tradície, návštevy rodiny, priateľov a známych. Mnoho rodín si dáva záležať na správnej veľkonočnej príprave. Základom je mať doma upratané a vyzdobené. Domácnosti sa zvyknú krášliť jarným vencom pred dverami, maľovanými kraslicami, malými soškami s jarným a veľkonočným motívom či už je to zajko alebo vajíčko a v neposlednom rade zlatým dažďom, bahniatkami a veľkonočným barančekom. Veľká noc….to je aj príchod jari. Prvé hrejivé lúče slniečka, rozkvitnuté záhrady plné narcisov, tulipánov, prvosienok a iných jarných kvetov.

Dovoľte mi zaželať Vám, aby ste tieto Veľkonočné sviatky, Sviatky jari, prežili v zdraví, šťastí, radosti a hojnosti v kruhu ľudí, s ktorými chcete byť, ktorí sú Vám srdcu blízki.

Vaša primátorka

Galéria