Aktuality

Správajme sa zodpovedne k životnému prostrediu

O

Správať sa zodpovedne znamená, správať sa šetrne k životnému prostrediu nie len tak, že nebudem robiť čierne skládky, ale aj tak, že budem upozorňovať na tvorcov čiernych skládok, na tých, ktorí znečisťujú prírodu, mesto a jeho okolie.

Každý rok, od roku 1970, je 22.apríl DEŇ ZEME, je to globálny deň oslavy a uznania dôležitosti ochrany životného prostredia. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne brigády na pomoc životnému prostrediu. Je pekné, že tento deň máme všetci potrebu pomôcť životnému prostredie. Ale čo tie ostatné dni? Naozaj stačí jeden deň v roku? Pozrite sa ako macošsky sa správame k životnému prostrediu na Sliači…. Každý týždeň je takýto neporiadok okolo stojísk smetných nádob a robíme si to MY. My sami si znečisťujeme svoje životné prostredie a čakáme, že to niekto za nás uprace. Prečo? Veď máme zberný dvor! Uvedomme si, že stojiská kontajnerov nie sú smetisko a každý, kto ukladá odpad inde ako do nádoby na to určenej robí čiernu skládku! Ak sa tento stav nezlepší, budeme nútení zvýšiť poplatok za komunálny odpad minimálne o 20,- € na osobu, lebo nikto nebude po nás upratovať zadarmo, len pre naše pekné oči. Za ostatné roky sme vybudovali funkčný a efektívny kamerový systém, ktorý znížil kriminalitu v našom meste. Vzhľadom k tomu, že poniektorí občania pravidelne „budujú čierne skládky“ v blízkosti svojich bytov, sme nútení umiestniť kamery aj ku stojiskám, čo však tiež niečo stojí a premietne sa to vo zvýšení miestnych daní všetkých občanov.

Takže… záleží nám na životnom prostredí? Nechceme zvýšené poplatky?  Tak sa začnime správať zodpovedne. Správať sa zodpovedne znamená, správať sa šetrne k životnému prostrediu nie len tak, že nebudem robiť čierne skládky, ale aj tak, že budem upozorňovať na tvorcov čiernych skládok, na tých, ktorí znečisťujú prírodu, mesto a jeho okolie.

Galéria