Aktuality

Novoročné prianie

Nový rok_2024

Keď sa rok s rokom strieda

Keď doznieva čas vianočný, pomaly prichádza nový rok a my hodnotíme a formulujeme naše očakávania od prichádzajúceho roka. Všetci si dávame predsavzatia a plány, žijeme v očakávaní príchodu niečoho krajšieho, lepšieho a úspešnejšieho roka než sme doteraz spoznali a zažili. Snívame a veríme, že náročné obdobie, ktoré sme zažili je začiatkom obdobia plného pozitívnej energie meniť veci k lepšiemu, obdobia etapy nových zážitkov a úspechov.

Nezabúdajme preto, že šťastie a spokojnosť vychádza z duše a svedomia každého z nás. Určite sú dôležité aj ostatné veci, ale nie sú najpodstatnejšie. Našim pevným prístavom sú pokojná myseľ, rodina a priatelia lebo sa nachádzajú v našom srdci a z neho máme všetci možnosť rozdávať láskavosť, porozumenie, šťastie, priateľstvo, veľkorysosť a tí najstarší z nás aj vekom získané životné múdrosti. Rozbaľme si na prahu nového roka balíček s ingredienciami, ktoré sú receptom na šťastie. Sú nimi láska, priateľstvo, zdravie, pochopenie, práca, tolerancia, trocha peňazí a životný optimizmus. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu a odmenou nám bude to, že aj my budeme stretávať milých, láskavých a usmievavých ľudí, veď vo vzájomnom porozumení sa nám bude žiť určite lepšie a príjemnejšie.

Milí Sliačania, poznám Vás a som presvedčená, že sme toho schopní, verím, že zostaneme aj naďalej súdržní a budeme sa vzájomne podporovať a pomáhať si.

Prajem Vám, aby ste našli šťastie v každej maličkosti okolo seba, aby ste vždy mali šancu svoje chyby napraviť a poučiť sa z nich, aby ste vždy našli odvahu ísť ďalej a žiť váš život naplno, aby ste čo najlepšie využili každú situáciu, v ktorej sa ocitnete, aby ste dokázali rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo zlé a aby ste si podľa toho vedeli zvoliť správny spôsob, čo robiť a ako žiť.

Prajem Vám toľko zdravia, koľko budete potrebovať, toľko šťastia, koľko unesiete, toľko lásky koľko rozdáte, toľko peňazí aby Vám nič nechýbalo, toľko priateľov aby ste nikdy neboli sami a toľko osobnej a pracovnej pohody, aby ste sa dobre cítili.

A na záver…. nezabudnite, že spolu tvoríme jedno mesto, jeden celok a tak sa povznesme nad to, čo nás rozdeľuje a hľadajme to čo nás spája a zjednocuje, robme veci nie len pre seba, ale aj pre úžitok druhých. Úspešní budeme vtedy, keď nad sebectvom prevládne pochopenie, empatia, spolupatričnosť a láska.

Nech nám všetkým Nový rok 2024 prinesie pokoj, lásku, šťastie, dostatok finančných prostriedkov a porozumenie.

Ľubica Balgová

Vaša primátorka

Galéria