Aktuality

EIA – posudzovanie vplyvov R2 ZV východ – ZV západ

R2

Dnes nám bolo doručené stanovisko – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) R2 ZV východ – ZV západ, ku ktorému sa máme do 7 pracovných dní vyjadriť.

V správe je uvedený popis jednotlivých variant. Pre všetky varianty boli spracované prieskumy podľa platnej legislatívy a metodík. Následne popis hodnotení a v závere je odporúčaný variant z pohľadu vplyvov na životné prostredie.

Pri porovnaní variantov sa preukázalo, že Červený variant a všetky jeho subvarianty má najväčší vplyv v rámci environmentálnych charakteristík, hlavne čo sa týka vplyvov na vody.

V rámci uvedeného posudzovania vyšiel najvýhodnejšie Bledomodrý variant (cez Lučeneckú) – ako variant s najnižším vplyvom na životné prostredie a zároveň ako variant s dobrým dopravným prínosom – pokryje potreby dopravy najväčšieho územia. Takže pri tomto variante môžeme hovoriť o multikriteriálnej výhodnosti. .

Uvedený výsledok EIA potešil, posudzovaný úsek R2 ZV západ – ZV východ už naberá konkrétne kontúry a verím, že práve tento dokument posunie tento úsek R2 bližšie k realizácii.

Prílohy na stiahnutie

Galéria