Organizácie

Kultúrny dom – Kino Hron

DOM KULTÚRY HRON
Dom kultúry je objekt, ktorého účelom a hlavnou náplňou činnosti je zaisťovať kultúrny a spoločenský život mesta a jeho občanov.
DK Hron je organizačnou zložkou MsKS Sliač.
Dom kultúry Hron Sliač je umiestnený v centrálnej časti Mesta Sliač, pri hlavnej komunikácii,v jednopodlažnej murovanej budove.
Prešiel čiastočnou rekonštrukciou dokončenou v januári 2022.
Sálový priestor je v súčasnosti zrekonštruovaný ako viacúčelová sála,
v ktorej sa organizujú kultúrno- spoločenské podujatia, divadelné predstavenia, koncerty, burzy, výstavy,alebo iné spoločenské podujatia vo verejnom,
alebo súkromnom záujme.

Priestor je možné si prenajať.

Galéria