Zasadnutia

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Audio záznam

Predkladané materiály