Organizácie

Tenisový klub Sliač

Náš tenisový areál pozostáva zo 4 dvorcov, ktoré sú v prevádzke od apríla do októbra (záver sezóny samozrejme závisí od počasia).

O správu a údržbu kurtov sa starajú 2 správcovia, ktorí sa zvyčajne striedajú v 2- dňových intervaloch. Objednávka kurtov sa môže realizovať aj telefonicky u správcov na č. 0908 187 465, maximálne však 3 dni vopred. Aktuálny cenník poplatkov za kurt 5 €/1 hod.

Okrem súťaží a turnajov usporiadaných našim TK samozrejme poskytujeme dvorce aj na prenájom iným subjektom. Platí cena dohodou.