Organizácie

ŠK RTVŠ Rytmik Sliač

Organizuje pravidelné cvičebné hodiny už od roku 1979, v súčasnosti pre 45 členiek klubu ako aj pre  širokú verejnosť. Členky klubu sa zúčastňujú seminároch, školeniach, maratónoch aerobiku a iných akciách zameraných na aerobik.

  • PONDELOK: body forming, pilates, overball s Ľudkou
  • UTOROK: trampolíny s Monikou, efektívne kardio cvičenie
  • ŠTVRTOK: párny týždeň – cvičenie na fit-loptách s Ľudkou / nepárny týždeň – funkčný kruhový tréning s Monikou
  • SOBOTA: pilates s Monikou
  • NEDEĽA: funkčný kombo t réning s Monikou, kombinácia kardia s posilňovacími cvičeniami

Vstupné: 2 € za hod. / permanentka  na 10 vstupov 20 €