Organizácie

Šachový klub Sliač

Nová legislatíva  si vyžiadala, že  dňa 19.9.2014 bol  registrovaný Šachový klub Slovan Sliač Ministerstvom vnútra ako občianske združenie. Do tejto doby fungovali šachisti  v meste ako spolok priateľov šachu.   Na základe tejto registrácie  dostáva klub dotáciu na svoju činnosť od Mesta Sliač.

Predsedom klubu bol zvolený Ing. Ivan Oktavec a zástupcom Ján Kolibík.

Členská základňa tvorí  10 aktívnych členov. S klubom spolupracujú  na báze licenčných hráčov 4 hráči z Banskej Bystrice .

Klub dlhodobo hrá 3.ligu. Okrem ligových zápasov sa hráči klubu zúčastňujú šachových

turnajov na Slovensku a na Morave.