Organizácie

Obyvatelia pre Sliač

Cieľom činnosti združenia je ochrana záujmov obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia pri akomkoľvek zasahovaní do životného prostredia, prírody a krajiny, prírodných liečivých zdrojov a prameňov nachádzajúcich sa v tomto meste a jeho okolí, ako aj ochrana iných oprávnených záujmov obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia.

Aktuálnym cieľom združenia je a bude zabránenie vybudovaniu rýchlostnej cesty v katastri Sliača, ktorá znehodnotí ako životné prostredie obyvateľov Sliača, tak aj minerálne pramene a vody a v konečnom dôsledku zastaví rozvoj nášho mesta.