Organizácie

Klub slovenských turistov Sliač

Klub slovenských turistov Sliač, začal písať svoju históriu v roku 1986, kedy sa rozhodlo pár sliačskych milovníkov prírody, začať aktívne navštevovať slovenské hory a prispievať k ich ochrane pri rôznych, aj celoslovenských akciách. Od začiatku svojej registrácie pôsobil pod hlavičkou TJ Slovan Sliač s názvom Turistický oddiel Sliač.

Tvorcom myšlienky a zakladateľom oddielu bol Ing. Marian Kubica, ktorý sa stal v r. 1986 aj prvým predsedom oddielu. Pri zakladaní a zrode oddielu stáli popri Marianovi Kubicovi nasledovní turisti:  Oľga Kubicová, Samuel Kubica, Ľuboš Kubica, Marta Puškárová, Jaroslav Mikuš, Beáta Mikušová, Richard Mikuš, Otília Balciarová, Margita Miartušová, Eva Čiamporová, Jozef Boroviak, Ján Skladány, Lucia Skladányová, Ivan Hamršmíd, Jaroslav Sarvaš, Valéria Melišková a Ľudmila Titarenková.

K počiatočnej turistickej orientácii a spoznávaniu i menej známych lokalít a vrcholov na Slovensku, dopomohlo aj plnenie rôznych tématických turistických odznakov vydaných ÚR Turistiky v Bratislave.

Medzi najvýznamnejšie záznamníky patrili: Výstupy na 54 vrcholov slovenských pohorí, plnenie zápočtových ciest, plnenie záznamníka Cesta hrdinov SNP – od Dukelského priesmyku naprieč Slovenskom až na Devín, turista Slovenska, Turista ČSSR a mnohé ďalšie.

V r. 1990 sa novým predsedom oddielu sa stal Ivan Hamršmíd. Do funkcie tajomníka bol zvolený Jaroslav Sarvaš a pokladníkom sa zostala Marta Puškárová. Tento stav vedenia oddielu zotrval do r. 1993, kedy sa predsedom oddielu stáva až do súčasného obdobia, Jaroslav Sarvaš.

V roku 1994 prešiel turistický oddiel významnou zmenou. Využil možnosť a odčlenil sa od materskej TJ Slovan Sliač a vytvoril samostatný právny subjekt s názvom „Klub slovenských turistov Sliač“ skratka KST Sliač.

Mottom oddielu naďalej zostalo „Poznávaj a chráň prírodu Slovenskej republiky“. Za predsedu oddielu bol opätovne zvolený Jaroslav Sarvaš, za tajomníka Ivan Hamršmíd a pokladníčkou sa stala Ľubica Bírešová.  Medzi ďalšie historicky významné udalosti klubu počítame nasledovné turistické udalosti:

V  r. 1995 – to bolo natáčanie dokumentárneho filmu so STV a režisérom Ivanom Púchym z Banskej Bystrice. Odvysielaný dokumentárny film sa volal Jar v doline Rybô. V čítanom komentári odzneli informácie o klube, o jeho aktivitách v minulosti i o plánoch do budúcnosti a samozrejme aj o meste Sliač. Ďalšou významnou udalosťou bolo v r. 1995 zorganizovanie a uskutočnenie Okresného zimného zrazu turistov, v Sliačskej doline na Sliači.  Zrazu sa zúčastnilo cez 110 turistov, pre ktorých bola pripravená pešia turistická trasa, bežkárske dve trasy a súťaž v zjazdovom lyžovaní.  V r. 1996 nastala vo vedení oddielu len jedna zmena, kedy sa stal pokladníkom Miroslav Klimko.

Zatiaľ medzi posledné mediálne zviditeľnenie turistického klubu bola odvysielaná relácia rádia Regína v r. 2012.

Relácia sa týkala športovej činnosti občanov Sliača i kultúrnych pamiatok v meste Sliač. Aj tu členovia klubu pozitívne zviditeľnili svoju turistickú činnosť a propagáciu  mesta. Poslucháči rádia boli oboznámení s niektorými členmi klubu, ktorí sprevádzali redaktora náučným chodníkom v okolí Sliača a živými vstupmi komentovali veľmi pútavú prírodu Sliača.

Medzi ďalšie úspešné akcie v činnosti klubu za uplynulé vyše 30. ročné obdobie radíme bezpochyby výstupy vo Vysokých Tatrách s horským vodcom, účasti na turistických letných a zimných zrazoch, taktiež účasti na zrazoch Vysokohorských turistov /VHT/ konaných v Roháčoch a Vysokých Tatrách.

S horským vodcom naši turisti zdolali vrchol Gerlachu, Lomnického štítu, Baraních rohov, Končistej, Satana, Svišťového štítu, Hrubého vrchu, Furkotského štítu a iných štítov.

Niektorí členovia klubu sa vyše 15 rokov aktívne zúčastňovali aj zahraničných zájazdov organizovaných regionálnou radou Zvolen, do najvýznamnejších európskych pohorí. Boli to pohoria a výstupy v rakúskych Alpách, Dolomitoch, Pyrenejách v Španielsku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Škandinávii, Slovinsku, Liparské ostrovy, Korzika, Sicília, pohoria v Bulharsku, Rumunsku a pod.

Člen klubu Jaroslav Mikuš zdolal dvakrát sólo výstup aj strechu Európy Mont Blanc a dvakrát na Matterhorn.

Členom KST Sliač aj svetovo známy himalájista Ing. Martin Gablík, ktorý okrem množstva úspešných výstupov v Alpách, Kordilerách /Aconcaqua/ pokúšal sa zdolať aj Mt. Everest v Himalájach. Úspešne zdolať sa mu podarilo štyri himalájske osemtisícovky Čo-oju, Nanga Parbat, Manaslu a Broad Peak!