Organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Sliač

Je známe, že história hasičstva v našom meste má dlhodobú tradíciu. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1966, kedy ešte vtedajší dobrovoľný zbor požiarnej ochrany mal registrovaných vyše 50 členov. V tomto roku úspešne zlikvidovali požiar rodinného domu a v okresnej súťaži sa umiestnili na prvom mieste. Ďalšia písomná zmienka pochádza z 15. mája 1983, kedy sa požiarne družstvo Sliač umiestnilo na 3. mieste v prvom kole súťaže požiarnych družstiev v susednej obci Kováčová. Požiarne družstvo Sliač malo vo svojej histórií veľa úspechov, o ktorých sa môžete viacej dozvedieť v hasičskom kútiku vo Vlastivednej sieni Štefana Hudáka v ZŠ A. Sládkoviča. Ako plynul čas generácia striedala generáciu a záujem o tieto aktivity v našom meste bol čím ďalej menší a menší. Po rokoch sa opäť spojila mladá krv a vytvárame hasičské družstvo schopné zúčastňovať sa nielen hasičských súťaží, ale v prvom rade pomáhať Vám, občanom nášho malebného mestečka. Preto ak potrebujete s niečím pomôcť, nebojte sa nás kontaktovať, sme tu hlavne pre Vás. Pri styku s verejnosťou sa často stretáme s rôznymi predstavami občanov, čo to vlastne je dobrovoľný hasičský zbor, prečo je a na čo je určený. Ak Vás to zaujíma neváhajte a navštívte našu webstránku.

Galéria