Organizácie

BEŽECKÝ KLUB – RUNNING CLUB

BK Sliač je občianske združenie, ktoré podporuje fanúšikov behu od žiakov základných škôl až po reprezentantov ktorí sa každoročne zúčastňujú niekoľkých desiatok pretekov v cestnom, cezpoľnom behu ako aj v orientačnom behu. Z medzinárodných pretekov medzi najvýznamnejšie akcie patria viedenský, pražský a košický maratón. Každoročne sa dostávame do povedomia atletickej verejnosti aj organizovaním cezpoľných pretekov v Kúpeľoch Sliač s názvom “Beh sliačskym chotárom”. O kvalite pretekov svedčí najmä stúpajúci počet spokojných účastníkov vo všetkých vekových kategóriách. Nasledujúci ročník sa bude konať 8.5.2018. Členovia klubu sa pravidelne stretávajú na spoločných behoch v Kúpeľoch Sliač, na ktorých je každý vítaný.