Organizácie

Bedmintonový klub Sliač

Vznikol 8.12. 2011 ako následník Bedmintonového oddielu pri Základnej škole A.Sládkoviča Sliač,ktorý fungoval od 13.12.2007.Pri zrode oddielu bol vtedajší riaditeľ základnej školy Mgr.Juraj Nemec. Prvým štatutárnym zástupcom BO bola M.Suchá,učiteľka ZŠ A.Sládkoviča Sliač, trénerom Ing.JánJurčiak, ktorý pokračoval ako tréner aj naďalej v BKK.

20.1.2012 bol BKK Sliač udelený Certifikát o prijatí klubu za kolektívneho člena SZBe pod ev.č.236.Zakladajúci členovia : Marta Suchá, Daniel Bartoš,Ján Suchý

Právna forma občianske združenie. Jeho cieľom je združovať záujemcov o bedminton v meste Sliač a jeho okolí.Našim členom poskytujeme možnosť registrácie v Slovenskom zväze bedmintonu a tým účasť na turnajoch podľa platného kalendára SZBe.Naši najúspešnejší členovia sa zúčastňujú Majstrovstiev Slovenska, či medzinárodných turnajov a dosahujú v nich výborné výsledky.

Malý bedmintonový klub sí počína veľmi dobre aj vďaka podpore nášho mesta a základnej školy.Registrovaní hráči sú výhradne žiaci Základnej školy A.Sládkoviča Sliač a nášho mesta. Máloktorý mestský klub sa môže pochváliť tým ,že jeho hráči stáli na najvyššom stupni na Majstrovstvách Slovenska i v zahraničí.