Zasadnutia

2. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Audio záznam

Predkladané materiály