Oznamy mesta

Verejná vyhláška – rozhodnutie na uskutočnenie vodných stavieb v rámci stavby ,,IBV SLIAČ RYBÁRE – JUH, BLOK 2 INŽINIERSKE SIETE – II. ETAPA“ a zmena povolenia na osobitné užívanie vôd stavebníka spoločnosť MNT – Invest s.r.o., J. Jesenského 1115/58, 960 01 Zvolen