Zasadnutia

7. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Audio záznam

Predkladané materiály