Podujatia

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT

Trojkráľový koncert 2023 (na šírku))

MESTO SLIAČ
CIRKEVNÝ ZBOR ECAV HRONSEK
TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
8. január 2023
16.00 hod. evanjelicky kostol Sliač
Program:
Spevokol Hosana Hronsek
Dychové kvarteto
Ivana Klesniaková – flauta
Barbora Lacová- hoboj
Sara Juriková – klarinet
Veronika Englerová – basklarinet

Informácie