Oznamy mesta

Verejná vyhláška, Rozhodnutie – stavebné povolenie na vodnú stavbu „Zvolen, Sliač – OK a kanalizačný zberač, Sliač OK1 AC“, stavebník: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, v zastúpení spoločnosťou VODING plus, s.r.o., Pod Rybou 1, Banská Bystrica, IČO: 36 623 806 v zastúpení spoločnosťou StVS-servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44935668