Oznamy mesta

Obchodná verejná súťaž POZEMKY HÁJNIKY

na základe uznesenia  mestského zastupiteľstva mesta Sliač č. 145/2023 zo dňa 26. októbra 2023 vyhlasujem obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov nachádzajúceho sa v katastrálnom území Hájniky, obec Sliač, okres Zvolen za účelom poskytovania služieb alebo rekreácie.