Aktuality

Zatvorenie Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač v lete 2023

Vojenská poliklinika

Vážení klienti,

Z dôvodu nutnosti kompletnej odstávky pracovísk počas prebiehajúcej rozsiahlej rekonštrukcie Letecko-lekárskeho centra s poliklinikou MO SR Sliač, budú v dňoch 17.7.2023 – 4.8.2023 všetky špecializované ambulancie – pracovisko Sliač, zatvorené. Odborné ambulancie na detašovaných pracoviskách budú fungovať v normálnom režime.V tejto súvislosti prosíme ctených klientov, aby si zabezpečili predpis liekov a zdravotníckych pomôcok v dostatočnom časovom predstihu.

V akútnych prípadoch (tzn. stavy, kedy dôjde k náhlemu a nečakanému zhoršeniu zdravia za posledných 24 hodín) sa  obráťte na špecializované ambulancie Nemocnice AGEL Zvolen a.s., prípadne na urgentný príjem alebo volajte linku 112 alebo 155.

Kardiologickú ambulanciu I. (MUDr. Agnesa Tóčiková) zastupuje kardiologická ambulancia II. (MUDr. Miloš Štefánik, Bystrický rad 81, Zvolen), diabetologickú ambulanciu I. (MUDr. Eva Mrázová) zastupuje diabetologická ambulancia II. (MUDr. Martina Plameňová, Bystrický rad 81, Zvolen).

Dovoľujeme si všetkých klientov požiadať o trpezlivosť a pokojný prístup, keďže hlavným cieľom rekonštrukcie je zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Takisto poprosíme o pochopenie a využívanie odborných ambulancií a urgentného príjmu Nemocnice AGEL Zvolen a.s.  iba v nevyhnutných prípadoch, nakoľko personál nemocnice bude priebežne čerpať letné dovolenky.

Ambulancie všeobecného lekárstva budú pracovať v obmedzenom režime v náhradných priestoroch v areáli LLC Sliač (očkovacie miesto – budova bývalého bufetu).

Galéria