Aktuality

Prianie do nového roka

Prianie 2023

Milí Sliačania,

Verím, že koniec roka 2022 ste prežili v pozitívnom duchu a že ste zahájili Nový rok 2023 s nádejou, že bude lepši, lebo práve začiatok každého nového roka v sebe ukrýva osobité a nenapodobniteľné čaro. Je to obdobie vyslovovania prianí, želaní a predsavzatí, priateľskej atmosféry a súdržnosti. Stanovujeme si nové ciele a méty, ktoré chceme počas nasledujúceho obdobia dosiahnuť.

Prajem Vám, aby ste celý rok prežili v zdraví, šťastí, spokojnosti a pozitívnych vyhliadkach do budúcnosti, nech Vaše mysle ovládne len pozitívna energia a nech všade okolo nás vládnu optimizmus a nádej.

Prajem Vám aby sa Vám splnilo všetko, čo si prajete, aby ste celý rok 2023 mali dostatok lásky a porozumenia, priateľov, ktorí Vás nikdy nesklamú, rodinu, ktorá Vás vždy podrží, vieru v seba samého, nádej na splnenie snov a keď budete raz bilancovať, aby ste si mohli povedať, že ROK 2023 stál za to.

Ľubica Balgová, Vaša primátorka

Galéria