Aktuality

Ponuka práce – Vedúca ekonomického oddelenia/rozpočtár

pracovná ponuka_EKO

Hľadáme kolegyňu/kolegu. Vedúcu ekonomického oddelenia/rozpočtára

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– Vedenie ekonomického oddelenia, komplexná agenda rozpočtovníctva vrátane tvorby programového rozpočtu, rokovania k rozpočtu, prípravy návrhov na schválenie rozpočtu mesta a jeho organizácií, rozpisu rozpočtu na príspevkové a rozpočtové organizácie, hodnotenie programového rozpočtu vrátane zámerov, cieľov a ukazovateľov, polročne vypracúva monitorovaciu správu a ročne hodnotiacu správu, príprava ročných rozborov a záverečného účtu mesta, vecná a organizačná spolupráca pri zabezpečovaní verejných súťaží v rámci oddelenia, tvorba interných predpisov a VZN v riadenej oblasti

Zamestnanecké výhody, benefity

osobný príplatok, príplatok za riadenie, zvýšenie tarifného platu, SL

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.10.2023 (ostáva ešte 21 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý, Microsoft Excel – Pokročilý, Microsoft PowerPoint – Pokročilý, Internet – Pokročilý,  Microsoft Office – Pokročilý

Vodičský preukaz  B

Prax na pozícii/v oblasti

účtovníctvo, rozpočtovníctvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

riadiaca prax na vedúcej pozícii výhodou, prax v samospráve alebo štátnej správe výhodou – nie podmienkou,  bezúhonnosť, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov o samospráve a v ekonomickej oblasti  (zákon o obecnom zriadení, o účtovníctve, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o finančnej kontrole a audite), spoľahlivosť, flexibilita, schopnosť vysokého pracovného nasadenia, manažérske schopnosti, koncepčná činnosť, organizačné a komunikačné schopnosti

Galéria