Aktuality

Ponuka práce – Hlavný kontrolór mesta Sliač – zvolený

How to make a job offer - Blog image MP

Mestské zastupiteľstvo v Sliači vyhlásilo na základe ustanovenia § 18a, ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, voľbu hlavného kontrolóra mesta Sliač, ktorá sa uskutoční 20.4.2023 o 16:00 hod. Svoje žiadosti môžete posielať do 6.4.2023 do 14.00 na adresu MsU Sliač, alebo doniesť osobne v zalepenej obálke s označením: „Voľba hlavného kontrolóra mesta Sliač – Neotvárať„

NEAKTUÁLNE. HKM Zvolený 15.6.2023 na 7. MsZ