Aktuality

Kolumbárium na Sliači

Black and Gold Marble Classy Solemn Funeral Announcement Poster

Kolobeh života je nezastaviteľný, každú chvíľu niekto na svet prichádza a niekto z neho odchádza. Kým príchod človeka na svet sprevádzajú slzy šťastia a úsmev, tak jeho odchod je lemovaný slzami, žiaľom a veľkým smútkom. Strata blízkeho človeka je vždy bolestivá. Po rozlúčke chceme uložiť pozostatky alebo popol na miesto, kde budeme môcť chodiť spomínať na spoločne strávený čas. Smrť je vždy smutnou udalosťou v ľudskom živote a tak sa ju Vám aj my na MsÚ pokúšame zmierniť. Milým slovom, upravenými cintorínmi, dostatkom hrobových a urnových miest podľa vašich predstáv. Na Sliači máme 3 cintoríny, kde sú miesta pre hroby a urny. Od septembra 2022 pribudlo na cintoríne v Rybároch kolumbárium, ktoré spoločne 1. 11. na ekumenickej bohoslužbe, za účasti občanov nášho mesta, posvetili predstavitelia cirkví v našom meste.

 

Prílohy na stiahnutie

Galéria