Aktuality

8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe.

Kladenie venca (36)

Vážení spoluobčania,

Každoročne si v týchto dňoch pripomíname jeden z najvýznamnejších okamihov  histórie – Deň víťazstva nad fašizmom a skončenie druhej svetovej vojny v Európe.

ôsmy máj 1945 bude v pamäti ľudstva navždy zapísaný ako deň, keď si národy oddýchli od hitlerovského týrania a zastali na križovatke utvárania budúcnosti.

Hlboko zapísaná v dejinách ľudstva, nesúca so sebou veľké množstvo ľudských životov, zostane 2. svetová vojna, ktorá predstavuje dejinný fenomén, ktorý v ľudskej pamäti zanechal tú najsilnejšiu a najhroznejšiu skúsenosť. Proti expanzívnemu fašizmu založeného na neľudských teóriách rasizmu a antisemitizmu smerujúcich ku genocíde celých národov sa postavila veľká protifašistická koalícia. Bola to vojna dvoch ideových a myšlienkových svetov. A v zápase týchto dvoch zoskupení sa rozhodovalo o ďalšom osude ľudstva. Táto vojna zachvátila 70 štátov zo všetkých kontinentov sveta, padlo jej za obeť takmer 55 miliónov ľudských životov (vojakov, žien, detí a starcov).

Nie je možné, na jednom mieste do detailov hovoriť o hrozných útrapách civilného obyvateľstva, o miliónových stratách vojakov, o nesmiernych materiálnych a duchovných stratách a škodách, no je potrebné si tieto udalosti pripomínať  z úcty k národom, ktoré sa postavili proti neslýchanej fašistickej zlobe.

Sme hrdí na to, že na porážke fašizmu sa podieľali aj Slováci a príslušníci ostatných národnostných menšín žijúcich na území Slovenska. Nasadzovali svoje životy na bojiskách druhej svetovej vojny, v Československých jednotkách v zahraničí, v jednotkách krajín víťazných veľmocí, v prvej československej armáde na Slovensku, v partizánskych jednotkách ako aj v zahraničnom hnutí odporu.

Deň víťazstva nad fašizmom je pamiatkou na tých, ktorí počas druhej svetovej vojny neváhali položiť život za to, aby jednotlivci, národy i celé krajiny mohli žiť v slobode. Mnohí už dnes zabúdajú, že v najničivejšej a najstrašnejšej vojne v dejinách sa zúčastnilo, 110 miliónov vojakov a na bojiskách, v zajatí i koncentračných táboroch zomrelo počas nej 55 miliónov ľudí. „Takéto zabúdanie nechceme pripustiť, preto aj my u nás na Sliači vytrvalo prichádzame na miesta, na ktorých si pripomíname históriu a na ktorých potvrdzujeme vlastné tradície,“

Pamiatka Dňa víťazstva a úcta k tým, ktorí obetovali svoj život a zdravie za to, aby aj súčasné generácie mohli žiť v slobode, vytvárajú záväzok pre nás všetkých vyhnúť sa chybám, ktoré by mohli privodiť ohrozenie slobody a demokracie a tiež voči mladej generácii. Aby sme ju v rámci výchovy oboznamovali s hrdinskými činmi tých, ktorí vo vojne bojovali za slobodu. A tiež, aby sme sa starali o miesta, ktoré tieto hrdinské činy pripomínajú.

Je dôležité, aby obete tých, ktorí v bojoch položili svoj život, neboli márne.

Druhá svetová vojna sa stala neslávnou historickou skutočnosťou, ktorá sa nedá zabudnúť.  Je naďalej silným mementom pre nás všetkých.

S hlbokou úctou a kyticami kvetov, aj v našom meste spomíname na hrdinov, medzi ktorými boli aj občania nášho mesta. Mnohí v boji za slobodu obetovali i to najcennejšie – svoj život.

Vážení spoluobčania dovoľte mi, vysloviť prianie za nás všetkých, aby sa nezmyselný konflikt u našich susedov už skončil, aby nastal mier a aby sa už nikdy žiadna vojna nezačala.

Galéria